Visie & missie

Complexloos en constructief communiceren met je ex over de kinderen…een uitdaging!

Een scheiding is een pijnlijke ervaring. Er komen heel veel emoties bij kijken. Maar pas als de EOT of de ouderschapsovereenkomst is ingediend en alle verdelingen gemaakt zijn en afspraken gemaakt zijn, begint de werkelijke uitdaging. Hoe blijf je op een constructieve en goede manier communiceren met je ex-partner over de kinderen?

Het CO+ programma © is een middel om de communicatie over de kinderen van bij de start zo goed mogelijk te laten verlopen tussen ex-partners. In het programma gaan we heel concreet met ouders en kinderen aan de slag.

 

Wat kan je van ons als ouderschapsconsulent verwachten?

In de eerste plaats gaan we samen met jou, je ex-partner en je familie zoeken naar een nieuw communicatiepatroon. Dit door heel concreet aan de slag te gaan.

Daarnaast krijg je een CO+ toolkit die je een houvast biedt doorheen het programma. Bij moeilijke momenten in de toekomst kan je hier steeds naar teruggrijpen.

Vanaf de start van het CO+ programma © krijg je gedurende een periode van 6 maanden naast de sessies ook extra ondersteuning via mail en telefoon.

 

Wat verwachten wij van jullie?

Wij verwachten een openheid van jou en je ex-partner om een nieuw constructief en complexloos communicatiepatroon in samenspraak met de kinderen te schrijven. Dit zodat de communicatie tussen de ex-partners, de (schoon)familie en de kinderen ook na de echtscheiding goed kan verlopen.

Copyright @ All Rights Reserved

BANK